PROPIOCEPCIÓ. MENTAL FITNESS. PROPIO3C®

  • Propiocepción cachorro

En aquest curs us explicarem com practicar exercicis imprescindibles i necessaris durant els primers mesos d'un cadell.

Us ajudarem a fomentar les capacitats fonamentals que es desenvolupen durant l'aprenentatge, tant cognitives com motrius, per la qual cosa el vostre cadell no sols millorarà en estabilitat, equilibri o coordinació sinó també en la resolució de conflictes i en el vincle que s'estableix amb tu, amb els humans en general, i entre altres individus de la seva mateixa espècie.

Així mateix, us facilitarem informació sobre les principals malalties del desenvolupament. Coneixement imprescindible en aquesta primera etapa de creixement i, absolutament necessari, per a poder prevenir malalties futures o problemes comportamentals.

Aquest curs es realitza 2 cops l'any: primavera i tardor.

  • Edició primavera: març
  • Edició tardor: octubre


Disponibilitat de la nova edició: octubre 2022

CURSOS DISPONIBLES