AGILITY

 • Pasarel·la Agility

Dates i horaris. Classes grupals

És fixe en la nostra programació durant tot l'any.

Disponibilitat de grups reduïts en franja horària de matí o tarda:

 • Dimecres matí o tarda. 
 • Divendres tarda. 

  

Durada de cada sessió

Les sessions d'Agility són d'1 hora.

Estructura de les sessions

Cada sessió consta de 4 fases:

 1. Sociabilització
 2. Escalfament dirigit a l'esport que es practica
 3. Agility o Jumping
 4. Tornada a la calma

QUOTA MENSUAL. ESPORT. AGILITY

 • 1 gos/1 guia: 55€ (Agility 1 dia/setmana)
 • 1 gos/1 guia: 75€ (Agility + 1 activitat dirigida FITDOG/setmana)
 • 1 gos/1 guia: 90€ (Agility  + 2 activitats dirigides FITDOG/setmana)

El pagament de la quota mensual es fa efectiu la primera setmana de cada mes.

QUOTA MENSUAL. MODALITATS PROPIOCEPCIÓ & AGILITY & FITDOG . MÈTODE PROPIO3C®

 • 1 gos/1 guia: 95€ (Propiocepció + Agility 1 dia/setmana)
 • 1 gos/1 guia: 115€ (Propiocepció + Agility + 1 activitat dirigida FITDOG/setmana)
 • 1 gos/1 guia: 130€ (Propiocepció + Agility + 2 activitats dirigides FITDOG/setmana)

El pagament de la quota mensual es fa efectiu la primera setmana de cada mes.

INSCRIPCIÓ CLUB