TALLERS k9FITNESS

Core - Stretching - Circuit Funcional - Body Balance

Tallers k9FITNESS. Activitats dirigides PROPIO3C®

 • Core

 • Global Stretch

 • Circuito Funcional

 • Body Balance

Contingut

 1. Interacció
 2. Escalfament
 3. Exercicis pràctics de l'activitat dirigida concreta
 4. Volta a la calma

Preu. Guia + 1 gos

* Estàndard: 35€/taller amb gos

* Assistència a tots els tallers del cicle: 5% descompte

* Club esportiu que sigui Petaneres Friendly: 10% descompte/taller amb gos.

Descomptes no acumulables

* Cost total. Assistència cicle complet de 4 tallers, amb descompte inclòs: 133€

Pagament en metàl·lic el dia del taller. Import a abonar el primer dia, independentment de si t'has matriculat a 1, varis, o tots els tallers.

Places

Places limitades a 12 binomis màxim.

No hi ha possibilitat d'assistència com a oïent.

Instal·lacions

El curs es realitzarà en la pista outdoor 1 (2000m2), pista outdoor 2 (1000m2) i/o en el gimnàs indoor caní (500m2), en funció del taller. 

Agenda

Consulta la programació de primavera o tardor de l'any en curs.

Primavera 2022

 1. Core: 24 d'abril
 2. Global Stretch: 8 de maig
 3. Circuit Funcional: 22 de maig
 4. Body Balance: 12 de juny

Una vegada rebem la teva petició, et confirmarem disponibilitat de places.

Una altra informació d'interès

Les nostres instal·lacions disposen d'un pipican privat, que podeu utilitzar durant la jornada de la vostra formació, i una pista outdoor tancada, amb tanques perimetrals de 2,10m, també al vostre servei per als descansos. Feu un ús responsable. Això implica: No accedir al recinte amb menjar, vidre o qualsevol altre material que pugui perjudicar els usuaris. Recollir les deposicions (està prohibit miccionar o defecar en les pistes outdoor i gimnàs indoor; feu ús del pipican per a aquest fi). Els gossos han d'estar en tot moment controlats pels propietaris, que són els reponsables de la tinença de l'animal. Si el vostre gos té problemes de conducta, heu d'informar prèviament a la direcció.

DRETS

PROPIO3C® és una marca registrada, per la qual cosa està emparada per eines jurídiques de protecció (processos civils i penals), per a defensar-la de còpies no autoritzades o usos fraudulents. Si comparteixes imatges de la teva assistència en xarxes socials, ha d'esmentar-se i etiquetar-se degudament. 

El curs està dissenyat per a realitzar-lo amb gossos adult sans. Els docents faciliten la formació partint d'aquesta premissa i l'alumne, en inscriure's en aquest curs, és coneixedor, per la qual cosa els responsables de la formació queden exempts de qualsevol ús indegut del mètode per part de l'alumnat i les seves possibles conseqüències.

No realitzar la formació en la data establerta, sigui pel motiu que sigui, no contempla la devolució de l'import abonat ni accedir a futures convocatòries.

Petaneres - TALLERS k9FITNESS

Formulari d'inscripció

DADES DEL PROPIETARI
Camp requerit.
Camp requerit.
Camp requerit.
Camp requerit.
Camp requerit.
Camp requerit.
Camp requerit.
Camp requerit.
Campo requerido.E-mail no válido.
DADES DEL GOS
Camp requerit.
Camp requerit.
Camp requerit.
Camp requerit.
Camp requerit. Camp requerit.
Camp requerit. Camp requerit.
Camp requerit.
Camp requerit.
Campo requerido.
Camp requerit.
ALTRES DADES
Camp requerit.
Camp requerit.
ADJUNTS
COMENTARIS
Has d'acceptar la Normativa del Espai de Petaneres.
Has d'acceptar la LOPD.