RESCAT AQUÀTIC AMB GOS PER A PROFESSIONALS

RFESS & NEWFYWATER & PETaneres

RFESS & NEWFYWATER & PETaneres
Formació • RESCAT AQUÀTIC + PROPIOCEPCIÓ. Curs intensiu

QUÈ APORTA DE DIFERENT AQUEST CURS?

OBJECTIUS DEL CURS

És el primer curs en tota Espanya en què col·laboren professionals de salvament amb professionals de propiocepció per oferir i garantir una formació professional i de qualitat.

L'objectiu: organitzar un curs intensiu en el qual s'imparteixen unes bases teòriques, que s'apliquen a la pràctica, amb la finalitat d'abordar la relació entre el guia, el gos i el seu umwelt. Tot això construït a través d'una doble línia de treball, que se suma per construir una metodologia de treball conjunta, funcional i resolutiva, per garantir la seguretat i el benestar de tots els components de l’equip:

1. Coneixement i formació sota la tutela d'un instructor reconegut en el camp del salvament caní.

2. Introducció a una tècnica innovadora: el Mètode propioceptiu per a gossos PROPIO-3C, exclusiu de PETaneres, els objectius primordials del qual són:

• Construir una estabilitat emocional en el gos
• Generar un major vincle i confiança en la relació que s'estableix entre el binomi guia-gos
• Facilitar i assimilar la integració en un entorn donat
• Garantir el benestar físic i mental en les sessions de treball

Una altra novetat destacable i inèdita és la praxi en un entorn diferent: la muntanya

ACREDITACIÓ

Titulació expedida des de Madrid per la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo

TEMARI

PRIMERS AUXILIS EN HUMANS

• RCP

• Traumatisme

• Hemorràgies


PRIMERS AUXILIS EN GOSSOS

• RCP

• Cop de Calor

• Hemorràgies

• Embenats

• Processionària


TEORIA DEL SOCORRISTA
• Reconèixer la zona
• Avaluar la tiplogía de víctima: passiva o activa
• Conèixer les tècniques de rescat


RESCAT AQUÀTIC. BINOMI GOS-GUIA
• MODALITAT OPERATIVA
o Rescat simple
o Rescat doble o blitz
o Rescat en taula

• MODALITAT ESPORTIVA
o Actuació del gos en solitari, sota la direcció del guia: víctima
o Actuació del gos en solitari, sota la direcció del guia: barca o taula


PROPIOCEPCIÓ I MOBILITAT FUNCIONAL 
• Habituació a l'aigua 

• Correcció postural del gos per evitar lesions
• Equilibriocepció. Teoria i pràctica de la propiocepció per a establitzar al gos sobre un suport inestable: embarcació…


COMPORTAMENT
• Estrès en el gos esportiu i el gos operatiu
• Joc, motivació i iniciació al gos de treball


MATERIAL I USOS
• Equip necessari per al guia. Característiques i tipologies 
• Equip necessari per al gos. Característiques i tipologies
• Material indispensable i usos
• Mitjans de transport i evacuació en Modalitat Operativa


A QUI ES DIRIGEIX?

Formació exclusiva per a professionals:

• PROFESSIONALS QUE PRACTIQUEN ESPORTS CANINS
• COSSOS DE SEGURETAT
o Protecció civil
o Bombers
o Mossos d'Esquadra - Policia autonòmica de Catalunya
o Nafarroako Foruzaingoa - Policia Foral de Navarra
o Ertzaintza – Policia autonòmica del Pais Basc
o Guàrdia Civil
o Policia Local

ALUMNAT

• Els grups de treball sempre seran molt reduïts.
• Binomi 1 guia/1 gos
• NO s'accepten oients


IMPARTEIXEN

CRISTINA CAMPOY FITÓ - Presidenta i directora operativa de Newfywater

• Instructora de socorrisme aqüáic en binomis K9 de la Real Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme

• Fisioterapeuta canina de PETaneres

EVA SÁNCHEZ - Directora de PETaneres

• Creadora del Mètode de Treball Propioceptiu per a Gossos en gimnàs i medi aquàtic: PROPI-3C®

• Màster en Etologia Clínica. Facultat de veterinària. Universitat Autònoma de Barcelona

ON S'IMPARTEIX?

La pràctica propioceptiva indoor es realitzarà en el Gimnàs per a gossos de PETaneres.
La pràctica propioceptiva outdoor i pràctiques de la resta dels mòduls es realitzaran en entorn naturals de muntanya

AGENDA i HORARIS

• Dilluns de 10 a 14h i de 16 a 20h (8h)
• Dimarts 9 a 14h i de 16 a 20h (9h)
• Dimecres 9 a 14h i de 16 a 20h (9h)
• Dijous 10 a 14h (4h)

Còmput total d'hores teòriques i pràctiques: 30h

INSCRIPCIONS I PAGAMENT

Les inscripcions es realitzaran on-line a través del formulari de la web de PETaneres
El pagament del curs es realitzarà a través de transferència bancària. 

Una vegada rebem el formulari d'inscripció on-line, ens posarem en contacte amb el/l'alumne/a i li facilitarem el número de compte per poder realitzar l'ingrés.

PREU binomi: 595€

S'expedeix i s'envia la factura. S'aplicarà l'IVA d'un 21% corresponent sobre el preu fixat.

Si necessiteu allotjament, demaneu-nos informació.

Si no disposeu d'arnés salvavides amb nansa per al gos, ens ho heu de notificar. Disponibilitat de lloguer o venda d'equipament.


PREGUNTES I ACLARIMENTS

• CRISTINA CAMPOY - 651 190 472
• EVA SÁNCHEZ - info@petaneres.com

Formulari d'inscripció

Camp requerit. Camp requerit.