Propiocepció PER A PROFESSIONALS RESCAT

Formació en grup. Propiocepció i Rescat Aquàtic

CURS PER A PROFESSIONALS • LK9A & PETaneres
Formació • RESCAT AQUÀTIC + PROPIOCEPCIÓ. Curs intensiu


QUÈ APORTA DE DIFERENT AQUEST CURS?
OBJECTIUS DEL CURS

És el primer curs en tota Espanya en què col·laboren professionals de salvament amb professionals de propiocepció per oferir i garantir una formació professional i de qualitat.

L'objectiu: organitzar un curs intensiu en el qual s'imparteixen unes bases teòriques, que s'apliquen a la pràctica, amb la finalitat d'abordar la relació entre el guia, el gos i el seu umwelt. Tot això construït a través d'una doble línia de treball, que se suma per construir una metodologia de treball conjunta, funcional i resolutiva, per garantir la seguretat i el benestar de tots els components de l’equip:

1. Coneixement i formació sota la tutela d'un instructor reconegut en el camp del salvament caní.

2. Introducció a una tècnica innovadora: el Mètode propioceptiu per a gossos PROPIO-3C, exclusiu de PETaneres, els objectius primordials del qual són:

• Construir una estabilitat emocional en el gos
• Generar un major vincle i confiança en la relació que s'estableix entre el binomi guia-gos
• Facilitar i assimilar la integració en un entorn donat
• Garantir el benestar físic i mental en les sessions de treball

Una altra novetat destacable i inèdita és la praxi en un entorn diferent: la muntanya


django-newfywater-petaneres-pets

TEMARI

PRIMERS AUXILIS EN HUMANS

• RCP

• Traumatisme

• Hemorràgies


PRIMERS AUXILIS EN GOSSOS

• RCP

• Cop de Calor

• Hemorràgies

• Embenats

• Processionària


TEORIA DEL SOCORRISTA
• Reconèixer la zona
• Avaluar la tiplogía de víctima: passiva o activa
• Conèixer les tècniques de rescat


RESCATI AQUÀTIC. BINOMI GOS-GUIA
• MODALITAT OPERATIVA
o Rescat simple
o Rescat doble o blitz
o Rescat en taula

• MODALITAT ESPORTIVA
o Actuació del gos en solitari, sota la direcció del guia: víctima
o Actuació del gos en solitari, sota la direcció del guia: barca o taula


PROPIOCEPCIÓ I MOBILITAT FUNCIONAL 
• Habituació a l'aigua 

• Correcció postural del gos per evitar lesions
• Equilibriocepció. Teoria i pràctica de la propiocepció per a establitzar al gos sobre un suport inestable: embarcació…


COMPORTAMENT
• Estrès en el gos esportiu i el gos operatiu
• Joc, motivació i iniciació al gos de treball


MATERIAL I USOS
• Equip necessari per al guia. Característiques i tipologies 
• Equip necessari per al gos. Característiques i tipologies
• Material indispensable i usos
• Mitjans de transport i evacuació en Modalitat Operativa


A QUI ES DIRIGEIX?

Formació exclusiva per a professionals:

• PROFESSIONALS QUE PRACTIQUEN ESPORTS CANINS
• COSSOS DE SEGURETAT
o Protecció civil
o Bombers
o Mossos d'Esquadra - Policia autonòmica de Catalunya
o Nafarroako Foruzaingoa - Policia Foral de Navarra
o Ertzaintza – Policia autonòmica del Pais Basc
o Guàrdia Civil
o Policia Local

ALUMNAT

• Els grups de treball sempre seran molt reduïts. Màxim 8 binomis
• Binomi 1 guia/1 gos
• NO s'accepten oients


IMPARTEIXEN

CRISTINA CAMPOY FITÓ - Presidenta i directora operativa de LK9A 

• Instructora de socorrisme aqüáic en binomis K9 de la Real Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme

• Fisioterapeuta canina

EVA SÁNCHEZ - Directora de PETaneres

• Creadora del Mètode de Treball Propioceptiu per a Gossos en gimnàs i mitjà aquàtic: PROPIO3C®

• Màster en Etologia Clínica. Facultat de veterinària. Universitat Autònoma de Barcelona

ON S'IMPARTEIX?

La pràctica propioceptiva indoor es realitzarà en el Gimnàs per a gossos de PETaneres.

Ubicació:
C/ Montserrat – Camí de la Font s/n.
08275 Calders • BARCELONA

• Espai indoor de 500m2

•Lavabo i accés adaptat per a minusvàlids

• Doble espai de 10m2 cadascun, per a repòs dels gossos de treball. 
Construído amb tanques galvanitzades d'1,5m., per permetre al gos i al guia la visió de l'espai de treball. I, a aquest últim, l'estat del gos en repòs. 
Accés amb porta individual tancada amb clau.

• Espai per a projeccions

• Material professional de Propiocepción. Marques reconegudes: Fitpaws i Dogu

Gimnàs Petaneres

ESPAIS ALTERNATIUS: ESPAI OUTDOOR DE PETaneres

• Disposem de 1200m2 d'espai exterior per a l'esplai dels gossos durant els descansos de la nostra formació

• Barrat amb tanques de 2.10m i portes de doble fulla de 4m

• Espai de pipi-can de 200m2

• Fàcil accés des de carretera Manresa-Moià

• Situació privilegiada en entorn natural amb oliveres i alzines

ESPAI OUTDOOR PETaneres

La pràctica propioceptiva outdoor i pràctiques de la resta dels mòduls es realitzaran en unes instal·lacions indoor i outdoor, a 20 minuts de l'Espai de PETaneres.


La casa rural, de dues edificacions, disposa d’un espai exterior ampli i mitjà aquàtic propi enmig de la naturalesa, on podran allotjar-se els inscrits amb els seus gossos de treball.

Allotjament rural PETaneres

AGENDA i HORARIS

• Dilluns de 10 a 14h i de 16 a 20h (8h)
• Dimarts de 9 a 14h i de 16 a 20h (9h)
• Dimecres de 9 a 14h i de 16 a 20h (9h)
• Dijous de 10 a 14h (4h)

Còmput total d'hores teòriques i pràctiques: 30h

PROPERA CONVOCATÒRIA

Primavera-Estiu 2019

INSCRIPCIONS I PAGAMENT

Les inscripcions es realitzaran on-line a través del formulari de la web de PETaneres
El pagament del curs es realitzarà a través de transferència bancària. 

Una vegada rebem el formulari d'inscripció on-line, ens posarem en contacte amb el/l'alumne/a i li facilitarem el número de compte per poder realitzar l'ingrés.

PREU binomi: 595€

S'expedeix i s'envia la factura. S'aplicarà l'IVA d'un 21% corresponent.

Si us voleu allotjar en el mateix recinte, demaneu-nos informació.

Si no disposeu d'arnés salvavides amb nansa per al gos, ens ho heu de notificar. Disponibilitat de lloguer o venda d'equipament.


PREGUNTES I ACLARIMENTS

info@petaneres.com

Formulari d'inscripció

Camp requerit. Camp requerit.