Educació - Obediència

  • Obediencia Urbana Petaneres
  • Obediencia Pista PETaneres

OBEDIÈNCIA CIVIL / EDUCACIÓ URBANA

Oferim diferents tipus de formació per donar resposta a totes les vostres necessitats:

  • OBEDIÈNCIA BÀSICA INDIVIDUAL
  • OBEDIÈNCIA BÀSICA EN GRUP
  • OBEDIÈNCIA AVANÇADA INDIVIDUAL
  • OBEDIÈNCIA AVANÇADA EN GRUP
  • CURSOS INTENSIUS A L'ESTIU
  • CURSOS INTENSIUS DURANT LES VACANCES DE NADAL

 

 

CURSOS D'OBEDIÈNCIA