10 FEBRER '19 · TALLERES I DEMOS

Propiocepció PER A EDUCADORS, ESPORTISTES CANINS I TÈCNICS TAA


Ens facilitem el enllaç específic, on podeu trobar més informació i inscripcions en línia:

Formació per a professionals. PROGRAMACIÓ I PROGRAMA 2019:

· Educadors i esportistes canins: http://www.petaneres.com/informacio-curs/Propiocepci%C3%B3%20PER%20A%20EDUCADORS%20I%20ESPORTISTES%20CANINS/93

· Tècnics TAA: http://www.petaneres.com/informacio-curs/Propiocepci%C3%B3%20PER%20A%20PROFESSIONALS%20TAA/131